m: +48 33 874 98 00

e-mail: office@fideltronik.com

New supplier

If you want to become our new supplier:
Read the Registration Manual >> read

Register to the portal:

Register

General requirements:

Supplier Manual >> read
Supplier Questionnaire >> download
2D labels specification >> read
Non-Disclosure Agreement >> download

Nowi dostawcy

Jeśli chcesz zostać naszym dostawcą:
Zapoznaj się z instrukcją >> czytaj

Zarejestruj się do portalu:

Zarejestruj się

Wymogi ogólne:

Podręcznik dostawcy >> czytaj
Kwestionariusz dostawcy >> ściągnij
2D specyfikacja etykiet >> czytaj
Umowa o zachowaniu poufności >> ściągnij

Video training